Celé česko čte dětem

motto naší školky:

"KDYŽ VYRAZÍTE DO SVĚTA, NEJLEPŠÍ JE CHYTIT NĚKOHO ZA RUKU A DRŽET SE POHROMADĚ"

Vítáme Vás na webových stránkách naší školy, jejichž prostřednictvím bychom Vám rádi přiblížili život v naši mateřské školce.

VIZE ŠKOLY:

JSME ŠKOLA OTEVŘENÁ SPOLUPRÁCI, KOMUNIKACI S OKOLNÍM PROSTŘEDÍM, ZAMĚŘUJEME SE NA TVOŘIVOU ČINNOST, ŘEČOVOU PREVENCI A VZTAH K PŘÍRODĚ.
Vize školy je součástí Strategie školy - MŠ Merklín, která je zpracovaná na období 5 let.

HODNOTY NAŠÍ ŠKOLY:

HRA, RESPEKT, PŘÁTELSTVÍ, SPOLUPRÁCE, PROFESIONALITA, BEZPEČÍ

NÁŠ CÍL

Chtěli bychom, aby dění v mateřské škole vzbuzovalo u dětí cit a porozumění pro všechno, co potřebují. Aby naše mateřská škola byla svým kreativním přístupem přitažlivá nejen pro děti potažmo pro jejich rodiče, ale i pro veřejnost. Aby se děti v mateřské škole rádi setkávaly, učily se vzájemné komunikaci, spolupráci, respektu a toleranci, a aby působení naší mateřské školy vycházelo z regionálních podmínek, tradic a podílelo se na společenském životě v obci Merklín.
Naše mateřská škola se nachází na venkově, tudíž obklopena přírodou. Chtěli bychom využít této příležitosti a děti vést k tomu, aby měly potřebu poznávat a chránit přírodu, aby si vytvářely pěkný vztah ke svému okolí i k ostatním lidem kolem sebe.

Třídy ve školním roce 2015 - 2016

Ve školním roce 2015/ 2016 jsou děti rozděleny do 4 věkově smíšených tříd:
1. třída - ZVONEČCI - Bc.Michaela Soupírová, Ing.Michaela Štibraná
2. třída - PAMPELIŠKY - Eva Komanová
3. třída - KOPRETINY - Jana Brožová, Bc.Kateřina Kamírová
4. třída - POMNĚNKY - Bc. Veronika Bíliková

Provozní doba ve školním roce 2015 - 2016

Od 1. 9. 2012 byla provedena změna provozní doby mateřské školky:
Provoz je pondělí až pátek, vždy od 6:15 hod. do 16:15hod.

    Aktuálně ve školce

+ Planetárium
Dne 30. 5. přijede do Mš - MOBILNÍ PLANETÁRIUM, které nám zahraje pohádku: Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu – program s interaktivním výkladem lektora

+ Výlet
Dne 31. 5. pojedeme s dětmi na ŠKOLNÍ VÝLET DO SRNÍ NA ŠUMAVĚ – VLČÍ STEZKA.

+ Kynolog
Dne 1.6 se do školky přijede podívat kynolog a ukáže nám výcvik psů.

+ Pohádka
Dne 2.6 budeme s učitelkami hrát pohádku.

+ Dopravní hřiště
Dne 3.6 dětem připravíme dopravní hřiště...Předškoláci budou potřebovat kola...

+ Babská jízda
Dne 10.6 pojedeme s maminkami na kolech okruh asi 30 km v Plzeňkém kraji. Neváhejte a přidejte se :-)

+ Rozloučení s předškoláky
Dne 17. 6. se rozloučíme s našimi předškoláky v zámeckém parku. Tímto Vás srdečne zveme...

+ Schůzka pro rodiče
Dne 22. 6. se koná informační schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí.

+ Výsledky zápisu
Na úřední desce jsou vyvěšeny výsledky zápisu

+ Prázdniny
Mateřská škola bude od 1. 8. do 31. 8. 2016 uzavřena. Úplatu za předškolní vzdělávání budou hradit pouze rodiče přihlášených dětí a to ve výši 310,- Kč.

+ Nenaplněné třídy
Od září 2016 ještě není zcela zaplněná kapacita MŠ, rodiče mohou stále podávat žádosti k předškolnímu vzdělávání.

+ Tiskopisy:
- - - Žádost o přijetí - - -
- - - Evidenční list - - -
nebo více info na Úřední desce školky

+ Logoprojekt
MŠMT podpořilo projekt MŠ Merklín s názvem "Řečová prevence v MŠ Merklín II, aneb kde není pohyb, není řeč" v rozvojovém programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 částkou 29560,- Kč. do MŠ bude pořízeno tělocvičné nářadí a podložky na cvičení jogy.

+ Truhlářské stoly
Mateřká škola získala v dotačním programu "PODPORA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PLZEŃSKÉM KRAJI V ROCE 2015" na uskutečnění projektu "POVĚZ MI A ZAPOMENU, UKAŽ MI A ZAPAMATUJI SI, NECH MNE UDĚLAT A NAUČÍM SE ANEB ŘEMESLNÁ TVORBA V MŠ MERKLÍN " finanční částku 16 170,- Kč.Do MŠ byly pořízeny truhlářské stoly se svěráky a ke každému z nich opravdové truhlářské nářadí.

+ Zabezpečení budovy
OBEC MERKLÍN SPOLUFINANCOVALA SPOLEČNĚ S PLZEŇSKÝM KRAJEM PROJEKT:
"...ABY BYLA MERKLÍNSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA BEZPEČNÝM ZÁZEMÍM PRO DĚTI, RODIČE I ZAMĚSTNANCE"
V MŠ JSOU INSTALOVÁNY:
VIDEOTELEFONY DO KAŽDÉ TŘÍDY
ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA (DETEKTORY POHYBU U KOTELNY)
KAMEROVÝ SYSTÉM
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ S DETEKTOREM POHYBU.

+ Stravné
Stravné v MŠ je třeba zaplatit vždy do konce měsíce na měsíc následující (tzn., že na měsíc listopad je třeba zaplatit do konce října)

+ Školné na rok 2015/2016
Úplata za vzdělávání (školné) je od září navýšena na částku 310,- Kč/měsíc.

+ Prosíme rodiče, aby nenajížděli svými auty na chodníky před školou a školkou.

down