Celé česko čte dětem

motto naší školky:

"KDYŽ VYRAZÍTE DO SVĚTA, NEJLEPŠÍ JE CHYTIT NĚKOHO ZA RUKU A DRŽET SE POHROMADĚ"

Vítáme Vás na webových stránkách naší školy, jejichž prostřednictvím bychom Vám rádi přiblížili život v naši mateřské školce.

VIZE ŠKOLY:

JSME ŠKOLA OTEVŘENÁ SPOLUPRÁCI, KOMUNIKACI S OKOLNÍM PROSTŘEDÍM, ZAMĚŘUJEME SE NA TVOŘIVOU ČINNOST, ŘEČOVOU PREVENCI A VZTAH K PŘÍRODĚ.
Vize školy je součástí Strategie školy - MŠ Merklín, která je zpracovaná na období 5 let.

HODNOTY NAŠÍ ŠKOLY:

HRA, RESPEKT, PŘÁTELSTVÍ, SPOLUPRÁCE, PROFESIONALITA, BEZPEČÍ

NÁŠ CÍL

Chtěli bychom, aby dění v mateřské škole vzbuzovalo u dětí cit a porozumění pro všechno, co potřebují. Aby naše mateřská škola byla svým kreativním přístupem přitažlivá nejen pro děti potažmo pro jejich rodiče, ale i pro veřejnost. Aby se děti v mateřské škole rádi setkávaly, učily se vzájemné komunikaci, spolupráci, respektu a toleranci, a aby působení naší mateřské školy vycházelo z regionálních podmínek, tradic a podílelo se na společenském životě v obci Merklín.
Naše mateřská škola se nachází na venkově, tudíž obklopena přírodou. Chtěli bychom využít této příležitosti a děti vést k tomu, aby měly potřebu poznávat a chránit přírodu, aby si vytvářely pěkný vztah ke svému okolí i k ostatním lidem kolem sebe.

Třídy ve školním roce 2016 - 2017

Ve školním roce 2016/ 2017 jsou děti rozděleny do 4 věkově smíšených tříd:
1. třída - ZVONEČCI - Ing.Michaela Štibraná, Ivana Schejbalová, Andrea Heralová
2. třída - PAMPELIŠKY - Eva Basarab
3. třída - KOPRETINY - Jana Brožová, Bc.Kateřina Kamírová
4. třída - POMNĚNKY - Bc. Veronika Bíliková

Provozní doba ve školním roce 2016 - 2017

Od 1. 9. 2012 byla provedena změna provozní doby mateřské školky:
Provoz je pondělí až pátek, vždy od 6:15 hod. do 16:15hod.

    Aktuálně ve školce

+ Svatý Martin
V úterý 8.11 půjdeme s dětmi lampiónový průvod. V 17:00 hod. se sejdeme před hlavním vchodem MŠ. Děti si s sebou přinesou lampióny vyrobené v MŠ, z domova opatřené tyčkou a světýlkem. S tímto dnem je spojena i akce „DÝŇÁCI“ (dýňové lucerny či svícny). Ráno 8.11.2016 přineste vyrobené dýňové svícny, dle vlastní fantazie, (s vloženou svíčkou uvnitř), označené jmenovkou a ozdobte jimi schodiště naší MŠ.V případě potřeby můžete využít i jinou zeleninu – např. řepu, cuketu... Při nadměrné velikosti dýně se o místě uložení domluvte s třídní učitelkou.
Těšíme se

+ Knihovna
Dne 15. 11. pojedou předškoláci dopoledne do přeštické knihovny - bližší info na nástěnkách.

+ Focení
Dne 29. 11. proběhne pro přihlášené zájemce focení s vánoční tématikou (jednotlivci).

+ Akce MŠ
Do konce měsíce října vybíráme 700,- Kč jako zálohu na akce školy.

+ Tělocvična
Od měsíce října budeme chodit 1x týdně s dětmi cvičit do tělocvičny ZŠ.
Pondělí - POMNĚNKY a PAMPELIŠKY
Úterý - KOPRETINY
Středa - ZVONEČCI
Prosíme o donesení cvičebního úboru.

+ Tiskopisy:
- - - Žádost o přijetí - - -
- - - Evidenční list - - -
nebo více info na Úřední desce školky

+ Logoprojekt
MŠMT podpořilo projekt MŠ Merklín s názvem "Řečová prevence v MŠ Merklín II, aneb kde není pohyb, není řeč" v rozvojovém programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 částkou 29560,- Kč. do MŠ bude pořízeno tělocvičné nářadí a podložky na cvičení jogy.

+ Truhlářské stoly
Mateřká škola získala v dotačním programu "PODPORA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PLZEŃSKÉM KRAJI V ROCE 2015" na uskutečnění projektu "POVĚZ MI A ZAPOMENU, UKAŽ MI A ZAPAMATUJI SI, NECH MNE UDĚLAT A NAUČÍM SE ANEB ŘEMESLNÁ TVORBA V MŠ MERKLÍN " finanční částku 16 170,- Kč.Do MŠ byly pořízeny truhlářské stoly se svěráky a ke každému z nich opravdové truhlářské nářadí.

+ Zabezpečení budovy
OBEC MERKLÍN SPOLUFINANCOVALA SPOLEČNĚ S PLZEŇSKÝM KRAJEM PROJEKT:
"...ABY BYLA MERKLÍNSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA BEZPEČNÝM ZÁZEMÍM PRO DĚTI, RODIČE I ZAMĚSTNANCE"
V MŠ JSOU INSTALOVÁNY:
VIDEOTELEFONY DO KAŽDÉ TŘÍDY
ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA (DETEKTORY POHYBU U KOTELNY)
KAMEROVÝ SYSTÉM
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ S DETEKTOREM POHYBU.

+ Stravné
Stravné v MŠ je třeba zaplatit vždy do konce měsíce na měsíc následující (tzn., že na měsíc listopad je třeba zaplatit do konce října)

+ Školné na rok 2016/2017
Úplata za vzdělávání (školné) je od září navýšena na částku 310,- Kč/měsíc.

+ Prosíme rodiče, aby nenajížděli svými auty na chodníky před školou a školkou.

down