Mateřská škola Merklín
Celé česko čte dětem

motto naší školky:

"KDYŽ VYRAZÍTE DO SVĚTA, NEJLEPŠÍ JE CHYTIT NĚKOHO ZA RUKU A DRŽET SE POHROMADĚ"

Vítáme Vás na webových stránkách naší školy, jejichž prostřednictvím bychom Vám rádi přiblížili život v naši mateřské školce.

VIZE ŠKOLY:

JSME ŠKOLA OTEVŘENÁ SPOLUPRÁCI, KOMUNIKACI S OKOLNÍM PROSTŘEDÍM, ZAMĚŘUJEME SE NA TVOŘIVOU ČINNOST, ŘEČOVOU PREVENCI A VZTAH K PŘÍRODĚ.
Vize školy je součástí Strategie školy - MŠ Merklín, která je zpracovaná na období 5 let.

HODNOTY NAŠÍ ŠKOLY:

HRA, RESPEKT, PŘÁTELSTVÍ, SPOLUPRÁCE, PROFESIONALITA, BEZPEČÍ

NÁŠ CÍL

Chtěli bychom, aby dění v mateřské škole vzbuzovalo u dětí cit a porozumění pro všechno, co potřebují. Aby naše mateřská škola byla svým kreativním přístupem přitažlivá nejen pro děti potažmo pro jejich rodiče, ale i pro veřejnost. Aby se děti v mateřské škole rádi setkávaly, učily se vzájemné komunikaci, spolupráci, respektu a toleranci, a aby působení naší mateřské školy vycházelo z regionálních podmínek, tradic a podílelo se na společenském životě v obci Merklín.
Naše mateřská škola se nachází na venkově, tudíž obklopena přírodou. Chtěli bychom využít této příležitosti a děti vést k tomu, aby měly potřebu poznávat a chránit přírodu, aby si vytvářely pěkný vztah ke svému okolí i k ostatním lidem kolem sebe.

Třídy ve školním roce 2017 - 2018

Ve školním roce 2017/ 2018 jsou děti rozděleny do 4 věkově smíšených tříd:
1. třída - ZVONEČCI - Ing.Michaela Štibraná, Eva Basarab, Bc.Jana Šlechtová
2. třída - PAMPELIŠKY - Bc. Štěpánka Haníková, Marlen Kličková
3. třída - KOPRETINY - Jana Brožová, Denisa Housarová
4. třída - POMNĚNKY - Bc. Veronika Bíliková

Provozní doba ve školním roce 2017 - 2018

Provoz je pondělí až pátek, vždy od 6:15 hod. do 16:15hod.

    Aktuálně ve školce

+ Provoz o prázdninách
Provoz o prázdninách bude ve třídě Kopretin a Zvonečků, rozpis rozdělení dětí do těchto tříd dostanou rodiče přihlášených dětí osobně;
odpolední provoz bude pouze ve třídě Kopretin

+ Informativní schůzka s rodiči
26.6. od 16,30 hodin se uskuteční schůzka s rodiči dětí, které nastupují v září 2018 nově do MŠ.

+ DĚKUJEME TÍMTO:
PANÍ LUCÁKOVÉ ZA PŘÍPRAVU SLAVNOSTNÍ TABULE PRO PŘEDŠKOLÁKY, PŘEDNESENÍ ETIKETY STOLOVÁNÍ A OBSLUHU PŘEDŠKOLÁKŮ
PANÍ ČERNÉ ZA UPEČENÍ DORTU PRO PŘEDŠKOLÁKY
PANU KLIČKOVI ZA ODVOZ POTŘEBNÝCH VĚCÍ A NÁBYTKU NA ZÁMEK
PANU VOŠAHLÍKOVI ZA POSKYTNUTÍ ŽIVÝCH KEŘŮ K DEKORACI
VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ NÁM POMÁHALI S ÚKLIDEM PO AKCI

+ Povinně zveřejňovaná informace – informace o zpracování osobních údajů
Povinně zveřejňovaná informace – informace o zpracování osobních údajů zde.

+ Prázdninový provoz
Mateřská škola bude v době hlavních prázdnin uzavřena v době od 30. 7. do 31. 8. 2017, přihlášené děti hradí za měsíc červenec úplatu ve výši 330,- Kč.

+ Časopis KVĚTINKA
Nový školkový časopis KVĚTINKA zde.

+ Rozpočet MŠ
Oznámení o zveřejnění rozpočtu mateřské školy na rok 2018 a rozpočtového výhledu na roky 2019 a 2020 zde.

+ Informace o povinném předškolním vzdělávání
Od září 2017 je pro předškolní děti vzdělávání v MŠ povinné.
Více informací najdete ve složce Info rodičům a Školní řád.
Stáhnout můžete zde.

+ Školné na rok 2017/2018
Od září 2017 dochází k navýšení částky za školné na 330Kč.
Více informací můžete stáhnout zde.

+ Logoprojekt
MŠMT podpořilo projekt MŠ Merklín s názvem "Řečová prevence v MŠ Merklín II, aneb kde není pohyb, není řeč" v rozvojovém programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 částkou 29560,- Kč. do MŠ bude pořízeno tělocvičné nářadí a podložky na cvičení jogy.

+ Truhlářské stoly
Mateřká škola získala v dotačním programu "PODPORA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PLZEŃSKÉM KRAJI V ROCE 2015" na uskutečnění projektu "POVĚZ MI A ZAPOMENU, UKAŽ MI A ZAPAMATUJI SI, NECH MNE UDĚLAT A NAUČÍM SE ANEB ŘEMESLNÁ TVORBA V MŠ MERKLÍN " finanční částku 16 170,- Kč.Do MŠ byly pořízeny truhlářské stoly se svěráky a ke každému z nich opravdové truhlářské nářadí.

+ Zabezpečení budovy
OBEC MERKLÍN SPOLUFINANCOVALA SPOLEČNĚ S PLZEŇSKÝM KRAJEM PROJEKT:
"...ABY BYLA MERKLÍNSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA BEZPEČNÝM ZÁZEMÍM PRO DĚTI, RODIČE I ZAMĚSTNANCE"
V MŠ JSOU INSTALOVÁNY:
VIDEOTELEFONY DO KAŽDÉ TŘÍDY
ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA (DETEKTORY POHYBU U KOTELNY)
KAMEROVÝ SYSTÉM
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ S DETEKTOREM POHYBU.

+ Stravné
Stravné v MŠ je třeba zaplatit vždy do konce měsíce na měsíc následující (tzn., že na měsíc listopad je třeba zaplatit do konce října)

down