Celé česko čte dětem

motto naší školky:

"KDYŽ VYRAZÍTE DO SVĚTA, NEJLEPŠÍ JE CHYTIT NĚKOHO ZA RUKU A DRŽET SE POHROMADĚ"

Vítáme Vás na webových stránkách naší školy, jejichž prostřednictvím bychom Vám rádi přiblížili život v naši mateřské školce.

VIZE ŠKOLY:

Jsme škola otevřená spolupráci, komunikaci s okolním prostředím, zaměřujeme se na tvořivou činnost, řečovou prevenci a vztah k přírodě. Spolu s rozvojem aktivity a tvořivosti dítěte dbáme na emoční a sociální rozvoj.
Vize školy je součástí Strategie školy - MŠ Merklín, která je zpracovaná na období 5 let.

HODNOTY NAŠÍ ŠKOLY:

Důvěra, bezpečí, empatie, rodina, radost

NÁŠ CÍL

Chtěli bychom, aby dění v mateřské škole vzbuzovalo u dětí cit a porozumění pro všechno, co potřebují. Aby naše mateřská škola byla svým kreativním přístupem přitažlivá nejen pro děti potažmo pro jejich rodiče, ale i pro veřejnost. Aby se děti v mateřské škole rádi setkávaly, učily se vzájemné komunikaci, spolupráci, respektu a toleranci, a aby působení naší mateřské školy vycházelo z regionálních podmínek, tradic a podílelo se na společenském životě v obci Merklín.
Naše mateřská škola se nachází na venkově, tudíž obklopena přírodou. Chtěli bychom využít této příležitosti a děti vést k tomu, aby měly potřebu poznávat a chránit přírodu, aby si vytvářely pěkný vztah ke svému okolí i k ostatním lidem kolem sebe.

Třídy ve školním roce 2020 - 2021

Ve školním roce 2020/ 2021 jsou děti rozděleny do 4 věkově smíšených tříd:
1. třída - ZVONEČCI - Marlen Kličková, Mgr. Monika Šťastná
2. třída - PAMPELIŠKY - Bc. Veronika Bíliková, Ing. Bc. Michaela Štibraná
3. třída - KOPRETINY - Jana Brožová, Bc. Denisa Housarová
4. třída - POMNĚNKY - Bc. Štěpánka Haníková, Bc. Jana Šlechtová

Provozní doba ve školním roce 2020 - 2021

Provoz je pondělí až pátek, vždy od 6:30 hod. do 16:30hod.

    Aktuálně ve školce

+ Informace
Informace k provozu od 12.4.2021 ZDE.
Informace k testovani deti od 12.4.2021 ZDE

+ Mimořádné opatření
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřských školách ▪ dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí, dále pak dětem rodičů, kteří jsou zaměstnáni jako:
zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, ▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo ▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, ▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů, ▪ příslušníci ozbrojených sil, ▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, ▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky, ▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, ▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Žádáme rodiče, aby co nejdříve dali vědět formou sms (721640085) nebo emailem (msmerklin@volny.cz), zda Vaše dítě bude docházet od 12. 4. 2021 do mateřské školy.

+ Den otevřených dveří
Den otevřených dveří proběhne vzhledem k současné situaci prostřednictvím videa. Zde je odkaz na video v rámci Dne otevřených dvěří 2021.
VIDEO

+ Zápis do MŠ
Zápis do MŠ probšhne od 3.5. do 14.5.2021.
Informace k zápisu na školní rok 2021/2022 ZDE.
Potřebné formuláře:
Žádost o přijetí ZDE
Evidenční list ZDE

+ Inspirativní videa
Kromě individuální distanční výuky vám nabízíme odkazy na inspiratinví videa zpracované Národním pedagogickým institutem.
Odkazy na jednotlivá videa:
Úvod k sérii
Čteme spolu
Pečeme spolu
Spolu na zahradě
Spolu v přírodě I
Spolu v přírodě II

+ Nové kontakty
V PŘÍPADĚ OMLOUVÁNÍ DĚTÍ A OSTATNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ MŮŽETE OD 3. 11. 2020 VYUŽÍVAT TELEFONY NA TŘÍDU VAŠEHO DÍTĚTE:
KOPRETINY – 731477802
ZVONEČCI – 703147434
PAMPELIŠKY – 703147435
POMNĚNKY – 728260463

+
Vážení rodiče,
S radostí Vám oznamujeme, že naše mateřská škola splnila všechna certifikační kritéria a získala ochrannou známku Dobrý začátek (ZDE). Známka je naší škole udělena na tři roky. Pro naši školu je to ocenění nejen velmi dobré práce s dětmi v oblasti sociálně-emočního rozvoje, ale také závazek k naplňování pozitivního přístupu k dětem , rodičům, kolegům a partnerům školy.

+ Provozní podmínky v souvislosti s COVID-19:
Vážení rodiče,
v souvislosti s nařízením vlády ze dne 9. září 2020 Vás žádáme o dodržování povinnosti vstupovat do vnitřních prostor mateřské školy pouze se zakrytým obličejem. Mimořádné opatření MZČR z 9.9.2020ZDE.

+ Směrnice o úplatě na šk. rok 2020/2021
ZDE.

+ Spolupráce s německou MŠ
Mateřská škola od roku 2018 spolupracuje s německou mateřskou školou v Raenkamu (pravidelně se navštěvujeme, poznáváme existenci cizího jazyka a tradice sousední země), projekty finančně podporuje Tandem Plzeň viz logo.

+ Přírodě přátelská zahrada
MŠ realizuje v současné době projekt "Přírodě přátelská zahrada", který je financovaný Odborem životního prostředí Plzeňského kraje.

+ Metodika “Dobrý začátek”
MŠ zavádí metodiku “Dobrý začátek” – podpora emočního a sociálního rozvoje dítěte a MŠ je CKP pro Plzeňský kraj. Více informací zde.

+ Povinně zveřejňovaná informace – informace o zpracování osobních údajů
Povinně zveřejňovaná informace – informace o zpracování osobních údajů zde.

+ Zabezpečení budovy
OBEC MERKLÍN SPOLUFINANCOVALA SPOLEČNĚ S PLZEŇSKÝM KRAJEM PROJEKT:
"...ABY BYLA MERKLÍNSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA BEZPEČNÝM ZÁZEMÍM PRO DĚTI, RODIČE I ZAMĚSTNANCE"
V MŠ JSOU INSTALOVÁNY:
VIDEOTELEFONY DO KAŽDÉ TŘÍDY
ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA (DETEKTORY POHYBU U KOTELNY)
KAMEROVÝ SYSTÉM
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ S DETEKTOREM POHYBU.

down