Celé česko čte dětem

motto naší školky:

"KDYŽ VYRAZÍTE DO SVĚTA, NEJLEPŠÍ JE CHYTIT NĚKOHO ZA RUKU A DRŽET SE POHROMADĚ"

Vítáme Vás na webových stránkách naší školy, jejichž prostřednictvím bychom Vám rádi přiblížili život v naši mateřské školce.

VIZE ŠKOLY:

Jsme škola otevřená spolupráci, komunikaci s okolním prostředím, zaměřujeme se na tvořivou činnost, řečovou prevenci a vztah k přírodě. Spolu s rozvojem aktivity a tvořivosti dítěte dbáme na emoční a sociální rozvoj.
Vize školy je součástí Strategie školy - MŠ Merklín, která je zpracovaná na období 5 let.

HODNOTY NAŠÍ ŠKOLY:

Důvěra, bezpečí, empatie, rodina, radost

NÁŠ CÍL

Chtěli bychom, aby dění v mateřské škole vzbuzovalo u dětí cit a porozumění pro všechno, co potřebují. Aby naše mateřská škola byla svým kreativním přístupem přitažlivá nejen pro děti potažmo pro jejich rodiče, ale i pro veřejnost. Aby se děti v mateřské škole rádi setkávaly, učily se vzájemné komunikaci, spolupráci, respektu a toleranci, a aby působení naší mateřské školy vycházelo z regionálních podmínek, tradic a podílelo se na společenském životě v obci Merklín.
Naše mateřská škola se nachází na venkově, tudíž obklopena přírodou. Chtěli bychom využít této příležitosti a děti vést k tomu, aby měly potřebu poznávat a chránit přírodu, aby si vytvářely pěkný vztah ke svému okolí i k ostatním lidem kolem sebe.

Třídy ve školním roce 2020 - 2021

Ve školním roce 2020/ 2021 jsou děti rozděleny do 4 věkově smíšených tříd:
1. třída - ZVONEČCI - Marlen Kličková, Mgr. Monika Šťastná
2. třída - PAMPELIŠKY - Bc. Veronika Bíliková, Ing. Bc. Michaela Štibraná
3. třída - KOPRETINY - Jana Brožová, Bc. Denisa Housarová
4. třída - POMNĚNKY - Bc. Štěpánka Haníková, Bc. Jana Šlechtová

Provozní doba ve školním roce 2020 - 2021

Provoz je pondělí až pátek, vždy od 6:30 hod. do 16:30hod.

    Aktuálně ve školce

+ Směrnice o úplatě
Od září 2021 bude úplata za předškol. vzdělávání ve výši 390,- Kč. Směrnice o úplatě na šk. rok 2021/22: ZDE

+ Provoz MŠ o hlavních prázdninách
Provoz o hlavních prázdninách bude ve třídě Pampelišek a Pomněnek vždy od 6,30 do 16,30 hodin, rozpis dětí je na nástěnkách.

+ Provoz MŠ o hlavních prázdninách
Mateřská škola bude v době hlavních prázdnin uzavřena v době od 2. 8. 2021 do 31. 8. 2021.
Úplata za měsíc červenec 2021 pro přihlášené děti ... 380,- Kč.
Úplata za měsíc srpen 2021 ... 0,- Kč.

+ Nové kontakty
V PŘÍPADĚ OMLOUVÁNÍ DĚTÍ A OSTATNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ MŮŽETE OD 3. 11. 2020 VYUŽÍVAT TELEFONY NA TŘÍDU VAŠEHO DÍTĚTE:
KOPRETINY – 731477802
ZVONEČCI – 703147434
PAMPELIŠKY – 703147435
POMNĚNKY – 728260463

+
Vážení rodiče,
S radostí Vám oznamujeme, že naše mateřská škola splnila všechna certifikační kritéria a získala ochrannou známku Dobrý začátek (ZDE). Známka je naší škole udělena na tři roky. Pro naši školu je to ocenění nejen velmi dobré práce s dětmi v oblasti sociálně-emočního rozvoje, ale také závazek k naplňování pozitivního přístupu k dětem , rodičům, kolegům a partnerům školy.

+ Provozní podmínky v souvislosti s COVID-19:
Vážení rodiče,
v souvislosti s nařízením vlády ze dne 9. září 2020 Vás žádáme o dodržování povinnosti vstupovat do vnitřních prostor mateřské školy pouze se zakrytým obličejem. Mimořádné opatření MZČR z 9.9.2020ZDE.

+ Směrnice o úplatě na šk. rok 2020/2021
ZDE.

+ Spolupráce s německou MŠ
Mateřská škola od roku 2018 spolupracuje s německou mateřskou školou v Raenkamu (pravidelně se navštěvujeme, poznáváme existenci cizího jazyka a tradice sousední země), projekty finančně podporuje Tandem Plzeň viz logo.

+ Přírodě přátelská zahrada
MŠ realizuje v současné době projekt "Přírodě přátelská zahrada", který je financovaný Odborem životního prostředí Plzeňského kraje.

+ Metodika “Dobrý začátek”
MŠ zavádí metodiku “Dobrý začátek” – podpora emočního a sociálního rozvoje dítěte a MŠ je CKP pro Plzeňský kraj. Více informací zde.

+ Povinně zveřejňovaná informace – informace o zpracování osobních údajů
Povinně zveřejňovaná informace – informace o zpracování osobních údajů zde.

+ Zabezpečení budovy
OBEC MERKLÍN SPOLUFINANCOVALA SPOLEČNĚ S PLZEŇSKÝM KRAJEM PROJEKT:
"...ABY BYLA MERKLÍNSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA BEZPEČNÝM ZÁZEMÍM PRO DĚTI, RODIČE I ZAMĚSTNANCE"
V MŠ JSOU INSTALOVÁNY:
VIDEOTELEFONY DO KAŽDÉ TŘÍDY
ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA (DETEKTORY POHYBU U KOTELNY)
KAMEROVÝ SYSTÉM
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ S DETEKTOREM POHYBU.

down