Celé česko čte dětem

motto naší školky:

"KDYŽ VYRAZÍTE DO SVĚTA, NEJLEPŠÍ JE CHYTIT NĚKOHO ZA RUKU A DRŽET SE POHROMADĚ"

Vítáme Vás na webových stránkách naší školy, jejichž prostřednictvím bychom Vám rádi přiblížili život v naši mateřské školce.

VIZE ŠKOLY:

Jsme škola otevřená spolupráci, komunikaci s okolním prostředím, zaměřujeme se na tvořivou činnost, řečovou prevenci a vztah k přírodě. Spolu s rozvojem aktivity a tvořivosti dítěte dbáme na emoční a sociální rozvoj.
Vize školy je součástí Strategie školy - MŠ Merklín, která je zpracovaná na období 5 let.

HODNOTY NAŠÍ ŠKOLY:

Důvěra, bezpečí, empatie, rodina, radost

NÁŠ CÍL

Chtěli bychom, aby dění v mateřské škole vzbuzovalo u dětí cit a porozumění pro všechno, co potřebují. Aby naše mateřská škola byla svým kreativním přístupem přitažlivá nejen pro děti potažmo pro jejich rodiče, ale i pro veřejnost. Aby se děti v mateřské škole rádi setkávaly, učily se vzájemné komunikaci, spolupráci, respektu a toleranci, a aby působení naší mateřské školy vycházelo z regionálních podmínek, tradic a podílelo se na společenském životě v obci Merklín.
Naše mateřská škola se nachází na venkově, tudíž obklopena přírodou. Chtěli bychom využít této příležitosti a děti vést k tomu, aby měly potřebu poznávat a chránit přírodu, aby si vytvářely pěkný vztah ke svému okolí i k ostatním lidem kolem sebe.

Třídy ve školním roce 2022 - 2023

Ve školním roce 2022/ 2023 jsou děti rozděleny do 4 věkově smíšených tříd:
1. třída - ZVONEČCI - Bc. Marlen Kličková, Mgr. Monika Šťastná
2. třída - PAMPELIŠKY - Bc. Veronika Bíliková, Veronika Hurtová, DiS.
3. třída - KOPRETINY - Bc. Jana Šlechtová, Ing. Bc. Michaela Štibraná
4. třída - POMNĚNKY - Bc. Andrea Osangová, Mgr. Lucie Vyskočilová

Provozní doba ve školním roce 2022 - 2023

Provoz je pondělí až pátek, vždy od 6:30 hod. do 16:30hod.

    Aktuálně ve školce

+ Výsledky zápisu na rok 2023/2024
Výsledky zápisu na rok 2023/2024 zde: ZDE

+ Rozloučení s předškoláky
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY RODIČE A DĚTI NA TRADIČNÍ AKCI „ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY“. LOUČIT SE BUDEME NA ZÁMKU V MERKLÍNĚ, V PÁTEK 9. 6. V 17 HODIN. Plakát zde: ZDE

+ Týden dětské radosti 12. - 16. 6.
PONDĚLÍ – KRESLENÍ OKOLO ŠKOLKY     ÚTERÝ - VÝLET DO KOVÁRNY V KVÍČOVICÍCH STŘEDA – DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V ZÁMECKÉM PARKU                                         ČTVRTEK – POHÁDKA HRANÁ UČITELKAMI    PÁTEK – JÓGA NA ZAHRADĚ.

+ Oznámení o zvláštním zápisu
Zápis: ZDE
Žádost o přijetí: ZDE

+ Dobrý začátek
Naše mateřská škola podporuje sociální a emoční dovednosti dětí a pracuje s metodikou Dobrý začátek. Více info zde: ZDE

+ Inspekční zpráva 2022
Inspekční zpráva k nahlédnutí zde: ZDE

+ Směrnice o úplatě
Od září 2022 bude úplata za předškol. vzdělávání ve výši 420,- Kč. Směrnice o úplatě na šk. rok 2022/23: ZDE

+
Vážení rodiče,
S radostí Vám oznamujeme, že naše mateřská škola splnila všechna certifikační kritéria a získala ochrannou známku Dobrý začátek (ZDE). Známka je naší škole udělena na tři roky. Pro naši školu je to ocenění nejen velmi dobré práce s dětmi v oblasti sociálně-emočního rozvoje, ale také závazek k naplňování pozitivního přístupu k dětem , rodičům, kolegům a partnerům školy.

+ Spolupráce s německou MŠ
Mateřská škola od roku 2018 spolupracuje s německou mateřskou školou v Raenkamu (pravidelně se navštěvujeme, poznáváme existenci cizího jazyka a tradice sousední země), projekty finančně podporuje Tandem Plzeň viz logo.

+ Přírodě přátelská zahrada
MŠ realizuje v současné době projekt "Přírodě přátelská zahrada", který je financovaný Odborem životního prostředí Plzeňského kraje.

+ Metodika “Dobrý začátek”
MŠ zavádí metodiku “Dobrý začátek” – podpora emočního a sociálního rozvoje dítěte a MŠ je CKP pro Plzeňský kraj. Více informací zde.

+ Povinně zveřejňovaná informace – informace o zpracování osobních údajů
Povinně zveřejňovaná informace – informace o zpracování osobních údajů zde.

+ Zabezpečení budovy
OBEC MERKLÍN SPOLUFINANCOVALA SPOLEČNĚ S PLZEŇSKÝM KRAJEM PROJEKT:
"...ABY BYLA MERKLÍNSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA BEZPEČNÝM ZÁZEMÍM PRO DĚTI, RODIČE I ZAMĚSTNANCE"
V MŠ JSOU INSTALOVÁNY:
VIDEOTELEFONY DO KAŽDÉ TŘÍDY
ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA (DETEKTORY POHYBU U KOTELNY)
KAMEROVÝ SYSTÉM
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ S DETEKTOREM POHYBU.

down